Mijn werkervaring

Mike Loman Advies

November 2017 – Heden

Als zelfstandig adviseur beschikbaar voor diverse opdrachten.
Mijn huidige (parttime) opdracht is het opbouwen van een Zero Based Begroting bij meerdere organisatieonderdelen van een grote gemeente. Het resultaat is een transparante begroting inclusief diverse voostellen om de begroting sluitend te maken.

Deloitte Consulting

November 2010 – Oktober 2017

Als adviseur bij diverse overheidsorganisaties opdrachten uitgevoerd. Een selectie van uitgevoerde projecten en adviesopdrachten:

 • Bij diverse overheidsorganisaties een visie op (financieel) beheer en/of control uitgewerkt. Hierbij ook onderzoeken uitgevoerd naar de (financiële) beheersing binnen organisaties;
 • Diverse gemeenten begeleid bij het opstellen van een Zero Based Begroten;
 • Voor meerdere gemeenten en gemeenteraden de financiële positie bepaald van de gemeente, meestal in het kader van gemeentelijke herindelingen;
 • Voor meerdere verschillende gemeenschappelijke regelingen de (financiële) consequenties bepaald voor het uittreden van gemeenten uit de regeling, inclusief de bestuurlijke trajecten;
 • Voor diverse organisaties opdrachten uitgevoerd op het gebied van risicomanagement, zoals beleidsonderzoeken naar de werking van het risicomanagement-systeem en diverse risico-inventarisaties, inclusief de gevolgen voor het weerstandsvermogen;
 • Bij diverse overheidsorganisaties kostprijsmodellen ontwikkeld of beoordeeld.
 • In het kader van het transitie sociaal domein betrokken bij de oprichting van een stichting voor de toegang jeugdzorg. Hierbij verantwoordelijk voor de inrichting van alle PIOFACH taken;
 • Voor een grote gemeente verantwoordelijk voor de implementatie van de VPB binnen de financiële functie;
 • Gemeenten, zowel ambtelijk, college en raad, begeleid bij het uitvoeren van kerntakendiscussies;
 • Diverse overheidsorganisaties begeleid bij het opstellen van jaarrekeningen en andere verantwoordingsdocumenten.

Gemeente Sittard-Geleen

December 2003 – Oktober 2010

Verschillende functies bekleed binnen diverse afdelingen van de gemeente Sittard-Geleen:

 • Hoofd Veiligheid; het opzetten van een nieuw geformeerd team Veiligheid. Direct leiding gegeven aan 8 beleidsmedewerkers en juristen en het Veiligheidshuis met 9 medewerkers. Tevens adviseur van de burgemeester;
 • Teamleider doorontwikkeling Service Center, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd; een tijdelijke opdracht om het samengaan van alle ondersteunende diensten in een afdeling met 220 Fte verder te ontwikkelen;
 • Hoofd bedrijfsbureau Wijk / Sector-controller; verantwoordelijk voor alle ondersteunende vakgebieden, zoals P&C, HRM, I&A, Communicatie, Juridisch en Secretarieel, met 30 medewerkers. Daarnaast de functie van sectorcontroller vervuld en verantwoordelijk voor de P&C-cyclus van de verschillende afdelingen;
 • Controller Facilitair Bedrijf.

PriceWaterhouseCoopers IFS / IBM BCS

Oktober 2000 – November 2003

Als interim manager en adviseur bij diverse instellingen en bedrijven projecten uitgevoerd en kwaliteitscoördinator van de interne organisatie geweest. Een kleine selectie van de uitgevoerde projecten:

 • Hoofd Planning en Beheersing bij een gemeente;
 • Adviseren over procedures, werkwijzen van de projectadministratie bij een grote gemeente;
 • Hoofd administratie van een achtbaanbouwer;
 • Hoofd crediteuren administratie bij een groot ziekenhuis.

Kersten Revalidatietechniek BV

Juli 1995 – September 2000

Sturing gegeven aan diverse medewerkers op de order-, huur- en onderhoudsadministratie. Verantwoordelijk voor het uitwerken van offertes voor grote (gemeentelijke) klanten in het kader van de WVG (nu WMO) en verantwoordelijk voor de kwaliteit/ISO 9001.